Algemene voorwaarden privéhuiswerkbegeleiding

 1. Onderwijsinstituut ¡Un, dos, tres! verwacht normaal gedrag van alle leerlingen.
 2. Voor afspraken op school met mentor, ambulant begeleider, rugzakbegeleider en/of vakdocent wordt een vergoeding gevraagd. Voor een gesprek tot een half uur wordt 15,- in rekening gebracht, voor een gesprek tot een uur 30,-.
 3. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen huiswerkbegeleiding gegeven.
 4. Afwezigheid/ziekte van de leerling één dag van te voren graag telefonisch of via
  de mail melden. Indien afwezigheid later wordt gemeld, wordt de huiswerkmiddag in rekening gebracht.
 5. Bij uitval van de docent kan de huiswerkmiddag niet doorgaan. In overleg wordt de huiswerkmiddag ingehaald.
 6. Onderwijsinstituut ¡Un, dos, tres! is niet verantwoordelijk voor de schoolresultaten van de leerling.
 7. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding

 

 1. Onderwijsinstituut ¡Un, dos, tres! verwacht normaal gedrag van alle leerlingen.
 2. Voor afspraken op school met mentor, ambulant begeleider, rugzakbegeleider en/of vakdocent wordt een vergoeding gevraagd. Voor een gesprek tot een half uur wordt één strip in rekening gebracht, voor een gesprek tot een uur twee strippen.
 3. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen huiswerkbegeleiding gegeven.
 4. Afwezigheid/ziekte van de leerling voor 10.00 uur op de afgesproken dag telefonisch melden. Indien de afwezigheid later wordt gemeld, wordt de huiswerkmiddag in rekening gebracht.
 5. Onderwijsinstituut ¡Un, dos, tres! is niet verantwoordelijk voor de schoolresultaten van de leerling.
 6. De strippenkaart dient drie dagen voor de eerste huiswerkmiddag betaald te zijn.
 7. Reeds afgenomen strippenkaarten worden niet teruggenomen.
 8. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Algemene voorwaarden groepscursus Spaans

 

 1. Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen.
 2. Gemiste lessen kunnen, indien er plek is, kosteloos worden ingehaald bij groepen
  van hetzelfde niveau.
 3. De kosten voor individuele inhaallessen van anderhalf uur bedragen 30 euro per cursist. Datum in overleg.
 4. Bij uitval van de docent vervalt de les en wordt er in overleg een nieuwe lesdatum gepland.
 5. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen cursus gegeven.
 6. De lessen dienen minimaal één week voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Betalen in twee termijnen in overleg.
 7. Als de cursus eenmaal van start is gegaan, kan er geen cursusgeld worden terugbetaald. Het lesboek wordt niet teruggenomen.
 8. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Algemene voorwaarden privécursus Spaans

 1. De geplande lesdata zijn flexibel. Het afzeggen van een reeds geplande les minimaal één dag van te voren melden.
  Indien de les later wordt afgezegd, komt de les te vervallen en wordt deze in rekening gebracht.
 2. Bij uitval van de docent vervalt de les en wordt er in overleg een nieuwe  lesdatum gepland.
 3. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen cursus gegeven.
 4.   Losse privélessen worden aan het eind van de maand gefactureerd.Het lesboek wordt niet teruggenomen.
 5. Het lesboek wordt niet teruggenomen.
 6. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.